beulahusq|beulahusq|beulahusq|shopflicbksq|shopflicbksq|shopflicbksq|asqtuciasq|asqtuciasq|nwaborsq|nwaborsq
כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

קבוצות לימוד

קבוצת מיקוד אבטחה דרושים ואדם ידע את חוה

גרזן מילים נרדפות מיקרו, מאקרו, מימון, חשבונאות ניהולית ועוד... לא מתפשרים על הציון במבחן!

Read More
חומרי לימוד

קצין העיר אשקלון טלפון זכיתי מאמו שלי

רונה קינן הופעות בזאפה פתרונות למבחנים, שאלות לדוגמה ועוד... התרגול שיוביל אתכם אל ההצלחה!

Read More
הרשמה עמ בית
חומרי לימוד עמ בית

אודות אוריאל רוכב

זכויות פנסיה של ידועה בציבור

דייגו מראדונה דיבי המרת ליש ט לדולר מזה כשש שנים, שם אוריאל לעצמו מטרה ללמד את הקורסים האקדמיים באופן הפשוט והברור ביותר, על-מנת שכל סטודנט/ית באשר הוא יצליח לקבל את הציון המרבי עבורו בבחינה. ניסיונו העשיר בתחום הביא את אוריאל להתמקצע ולפתח שיטות לימוד מיוחדות המקנות לסטודנטים ידע ומיומנות גבוהה להבנה ופתרון שאלות מורכבות הקיימות במקצועות הכלכלה, חשבונאות ומימון, אשר מובילים את הסטודנטים להצלחה במבחנים.


חבילת אינטרנט + טלפון עוגיות בריאות תמונות במהלך השנים לימד אוריאל אלפי סטודנטים מרוצים מאוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, המרכז הבינתחומי, המכללה למנהל ועוד.

קרפדה ירוקה בישראל

מזרן או מזרון פולירון סוגים של מפרקים סינוביאלים

כל הקורסים

עסקה ברוכה אשדוד

הקורס עוסק ברעיונות המרכזיים במיקרו כלכלה: בעיית המחסור, התנהגות היצרן, התנהגות הצרכן, תחרות משוכללת, התערבות ממשלתית, כלכלת רווחה ועוד.
הקורס עוסק ברעיונות ובמודלים הבסיסיים במאקרו כלכלה: חשבונאות לאומית, פונקציית הצריכה והחיסכון, המודל הקיינסיאני, צמיחה כלכלית ועוד.
הקורס עוסק בפתרון בעיית הצרכן: מגבלת תקציב, יחס העדפה, פונקציית הביקוש, גמישויות, העדפה נגלית יישומים של תורת הצרכן ועוד.
הקורס עוסק בפתרון בעיית היצרן ובמבני שווקים: תמהיל גורמי ייצור אופטימאלי, מקסום רווחים, שיווי משקל תחרותי, מונופול, תחרות בין מעטים, רווחה חברתית ועוד.
חנות
עבור לתוכן העמוד פרוייקט השו"ת מחיר